Headlines
Loading...


तो - सहज सोपे ह्या उन्हाचे त्या धुक्याला बिलगणे 
हे असे माझे तुझे अन त्या ढगांवर चालणे 
ती - शोधते स्वतःला भेटुनी तुला 
पण रस्ते नवे नेती कुठे नाही कळे मला 
तो - तू जिथे मी तिथे 
स्वप्न वेडे पाहिले आता 
स्पर्श-ओल्या मोकळ्या वाटा 
ती - मी न माझी राहिले आता 

तो - गुणगुणावे मी तुला मग तू मलाही सुचावे 
ती - बोलुनी झाले तरीही खूप काही उरावे 
तो - बोलणे नको हे सांगणे आता 
ती - पण मग आपुल्या मौनास काही अर्थ ये नवा 
तो - तू जिथे मी तिथे 
स्वप्न वेडे पाहिले आता 
स्पर्श-ओल्या मोकळ्या वाटा 

Male- अंतरे संपून जावी, विरघळावे दुरावे
Female- कोण होतो काय झालो ना मिळावे पुरावे....

Male- सांगणे सुखाचे ऐकवू जगा
Female- पण मग आपुल्या नात्यास काही अर्थ ये नवा

तू जिथे मी तिथे...
स्वप्न वेडे पाहिले आता
ऐकण्या आतुरल्या दिशा...
मी न माझी राहिले आता....

0 Comments: