Most appreciated blog for lyrics of Hindi/Marathi/English songs. Lyrics in English and Devnagri fonts.

Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

माझ्यासवे तू असताना
श्वासांचे अर्थ उलगडती
माझ्यासवे तू असताना
श्वासांचे अर्थ उलगडती
स्पर्शात गुंग स्वप्नांत धुंद
क्षण सारे मोहरते मोहरते
माझ्यासवे तू असताना
श्वासांचे अर्थ उलगडती
माझ्यासवे तू असताना
श्वासांचे अर्थ उलगडती
स्पर्शात गुंग स्वप्नांत धुंद
क्षण सारे मोहरते मोहरते

हळुवार गाणी तुझे लाजणे
हळुवार गाणी तुझे लाजणे
ओठांचे बावरने
हातात हात घेऊनी
हातात हात घेऊनी
प्रेमाचे क्षण सजती क्षण सजती
माझ्यासवे तू असताना
श्वासांचे अर्थ उलगडती

रोमांच उठती हृदयात माझ्या
रोमांच उठती हृदयात माझ्या
स्पर्शाने प्रीतीच्या बेधुंद रात्र रंगली
बेधुंद रात्र रंगली
प्रेमाचे घन कोसळते घन कोसळते
माझ्यासवे तू असताना
श्वासांचे अर्थ उलगडती
स्पर्शात गुंग स्वप्नांत धुंद
क्षण सारे मोहरते मोहरते
माझ्यासवे तू असताना

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib