Ghantaa Title Song Lyrics

9:00:00 AM Rahul Gawale 0 Comments


टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टॉंग
एक हो एका आमचे घंटा सोंग..

टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टॉंग
एक हो एका आमचे घंटा सोंग..

टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टॉंग
एक हो एका आमचे घंटा सोंग..

कान देऊन एक डोन्ट यू गेट मी रॉंग..
टांग टिंग टिंगा ग टांग टिंग टिंगा ग टॉंग..
घंटा सोंग
घंटा सोंग
घंटा सोंग
घंटा सोंग....मनोकामना पुरी होण्या धरता ज्याचे पाय..
त्याच्या मंदिरी गेल्या गेल्या वाजवता रे काय..?
अरे वाजवता रे काय..?
अरे वाजवता रे काय..?
अरे बोल मेरे भाय बाजाता है काय ?

आरती म्हणता, भजने म्हणता.
अरे म्हणता म्हणता वाजवता रे घंटा..

एलोरा अजंता बेटावर लेणी खणता..
अरे लेणी मंदिर जागो जागी घंटा..

या घंटा ची किरती भारी सारे पडले धारातीर्थी.
म्हणा घंटा घंटा घंटा टॉंग..
म्हणा घंटा घंटा घंटा सोंग..

टांग टिंग टिंगा टांग टिंग टिंगा टॉंग
एक हो एका आमचे घंटा सोंग..

टांग टिंग टिंगा ग टांग टिंग टिंगा ग टॉंग..
घंटा सोंग..
घंटा सोंग..

0 comments :