Chuktay Lyrics | Muramba | Ameya Wagh

3:01:00 AM Rahul Gawale 0 Comments


चुकतंय चूक चुकतंय
सगळं सगळं चुकतंय

डोंगर करतंय शीर्षासण
दर्या पितय पाणी
आभाळ लोळतंय जमिनीवर
फांद्यावर फुलदाणी

वाऱ्यालाही फुटलाय घाम
पप्पा लावतोय डोक्याला बाम
पृथ्वी म्हणतेय दुखतंय पाय
कोण जाणे काय चाललंय काय

चुकतंय...चुकतंय
मासे पहुडलेत किनारी शांत
पाखरांना नाही उडायची भ्रांत
कंटाळ आलाय चराचरायला
ब्रह्मांड पडलय निश्चित निवांत

रात्रीच वागणं चुकतंय
दिवसाचं जागण चुकतंय
येकाच मागणं चुकतंय
दुसऱ्याचं सगळं चुकतंय

हेही चुकतंय... तेही चुकतंय
सगळंच चुकतंय

छप्पर म्हणतंय खिडकीत ये
थंडीच म्हणतेय घोंगडं दे
सूर्याला पाहिजेत किरणं चार
चंद्राला नाभाचाच भर

पूर्वेच्या प्रेमात पश्चिम
उत्तर देईना दक्षिण
देवच म्हणतोय नाही
हे चाललंय काय

सगळंच चुकतंय इकडे

चुकतंय चूक चुकतंय
सगळं सगळं चुकतंय

0 comments :