Muramba Title Song Lyrics | Muramba | Amey Wagh | Mithila

5:15:00 AM Rahul Gawale 0 Comments


कधी कधी ना जगण्याची छोटी होडी
वाऱ्याने हलते थोडी
खरंय ना

कधी कधी ना आयुष्य घालते कोडी
आणखीच वाढते गोडी
 खरंय ना
तुम्हीच सांगा असे होते ना
छोटीशी गोष्ट उतू जाते ना
कसे कि हसताना रुसताना नाते बनते
खरंय ना

मुरंबा
मुरंबा.. आंबट गोड जरा
मुरंबा
मुरंबा... ताटामध्ये असलेला बरा
मुरंबा....तिकटाच्या सोबतीला बरा
हे मुरंबा
मुरंबा... चाखायची घाई नको
मुरुदेत खरा

कसंय ना चालता चालता
नवे वळण येते
स्वतःची वाटणारी सावली
जरा दूर जाते
आणि मग हरवत जाते जुनी दिशा दिशा
अजून वाढते प्रवासाची नशा

खरे तर सावली कुठेही जात बीत नसते
आपल्या मानसा सारखी आपल्या आत असती
तरीही उडतो बिडतो गोंधळ जरासा
काखेत कळसा आणि गावाला वळसा
हे दुरावा मागतो पुरावा जरा

हे मुरवा लागतो दुरावा जरा
चवीला बरा खरंय ना

हे मुरंबा... हे मुरंबा आंबट गोड जरा
आंबट गोड जरा मुरंबा
ताटामध्ये असलेला बारा
हे मुरंबा ...तिकटाच्या सोबतीला बरा
मुरंबा... चाखायची घाई नको
मुरुदेत खरा
मुरंबा

0 comments :