Tujhya Vina O Yara Lyrics | FU | Friendship Unlimited

10:34:00 PM Rahul Gawale 0 Comments


Tujhya Vina O Yara
Najres Nahi Kinara..
Tujhya Vina O Yara
Najres Nahi Kinara..
Majya Nabhatun Ka
Dhalala Ek Tara
Khali Khali Jag He
Rikami Kashat Ka
Kahanya Kisse Ware
He Sarech Shant Ka
Aaaaaaaaa......
Tujhya Vina O Yara
Najres Nahi Kinara..

Gelis sarya shaptha Todun ka
Daav ha ardhya vrti sodun ka

Gelis sarya shaptha Todun ka
Daav ha ardhya vrti sodun ka

Hota ki nvta mjha sakha tu
Raja tujha ha harla ksa ga

Khali Khali Jag He
Rikami Kashat Ka
Kahanya Kisse Ware
He Sarech Shant Ka
Aaaaaaaaa......
Tujhya Vina O Yara
Najres Nahi Kinara..

0 comments :