Headlines
Loading...
Maza Hoshil Na Lyrics | Aarya Ambekar | Ashok Patki

Maza Hoshil Na Lyrics | Aarya Ambekar | Ashok Patki
नको चंद्र तारे फुलांचे पसारे
जिथे मी रुसावे तिथे तू असावे
तुझ्या पावलांनी मी स्वप्नात यावे
नजरेत तुझिया स्वतःला पहावे

जिथे सावली दूर जाते जराशी
तिथे हात तू हाती घेशील ना
मला साथ देशील ना
माझा होशील ना.

0 Comments: