Cheater Lyrics | Cheater | Avdhoot Gupte

8:35:00 AM Rahul Gawale 0 Comments


अरे याची टोपी त्याला अन त्याची टोपी याला,
रोज रोज तेच करून आलाय कंटाळा... -२
आता बड्डे बड्डे लॉग और बड्डी बड्डी बातें,
झोल झालं छोड कर बड्डी मुलाकाते

0 comments :