Headlines
Loading...
Sant Mahantanchi Bhumi - Marathwada Geet Lyrics

Sant Mahantanchi Bhumi - Marathwada Geet Lyrics

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची

भोळी भाबडी माणसं भोळी भाबडी माणसं 

लयी पुण्यवान माती 

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची


अंबेजोगाईची अंबा मुकुंद राजाला पावली 

मुकुंद राजाला पावली 

आद्य कवीने लिहिली इथे कविता पहिली

इथे कविता पहिली


असे नांदले भोसले 

असे नांदले भोसले 

सांगे वेरूळची गढी 


संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याचीकैक उलटली वर्ष नाही उमजले रंग 

नाही उमजले रंग 

करती दुनियेला दंग ऐसे अजिंठ्याचे रंग 

ऐसे अजिंठ्याचे रंग


दूर दुनियेत साऱ्या 

दूर दुनियेत साऱ्या 

माझ्या कैलासाची ख्याती 


संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची

भोळी भाबडी माणसं भोळी भाबडी माणसं 

लयी पुण्यवान माती 

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची

संत महंतांची भूमी माझ्या मराठवाड्याची


- भगवानराव देशमुख 


0 Comments: