Most Appreciated blog for lyrics in Hindi/Marathi/English font for Bollywood songs. Please comment if you have some request for particular songs lyrics. We will be soon moving to dedicated hosting with more advanced lyrics and specially notation forum for songs. where users also can upload their favorite song's notation or lyrics. Stay in touch in case of any queries please write to :rahul.g.jack@gmail.com

Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

एकजुटीन पेटलं रान तुफान आलया,
काळ्या भुईच्या भेटीला हे आभाळ आलया(x2)

भेगाळ माय मातीच्या या डोळ्यात आली आसं,
घेऊन हात हातामंदी घेतला लेकरांनी ध्यास।
हे... लय दिसांनी भारल्यावानी शिवार झालयां...

एकजुटीन पेटलं रान तुफान आलया,
काळ्या भुईच्या भेटीला हे आभाळ आलया...

हो पिचलेला, इझलेला टाहो कधी न कुणा कळला,
तळमळलिस तू, करपुनी हिरवा पदर तुझा जळला,

छळ केला पिढीजात तुझा गं उखडून वनराई,
अपराध किती झाले आता पण शरण तुला आई,

नभपाझरता ते जलधन सारे, जीरवू तुझ्या ठायी,
बघ परतून आता हिरवा शालू देऊ तुज आई,
हो... उपरतीन आलीय जाण जागर झालंया...

एकजुटीन पेटलं रान तुफान आलया,
काळ्या भुईच्या भेटीला हे आभाळ आलया...

हो... जरी रूजलो उदरात तुझ्या, कुशीत तुझ्या घडलो,
स्वार्थाचे तट बांधत सुटलो अन वैरी तुझे ठरलो,
चालवुनी वैराचे नांगर नासवली माती,
छिन्न तुझ्या देहाची चाळण उरली अता हाती...

आम्ही हाल उन्हाचे मिटवून सारे, आज तुझ्या पायीं,
बघ परतून आता हिरवा शालू देऊ तुज आई,

एकजुटीन पेटलं रान तुफान आलया,
काळ्या भुईच्या भेटीला हे आभाळ आलया(x2)

1 comment:

Bottom Ad [Post Page]

| Designed by Colorlib